BENİM ATAM


Açıklama: Aslında ben bunu çok fazla söyledim. Dinlenilmeyecek kadar değersiz olduğumu fark ederken ağlamak yerine babama, atama yakışır bir şekilde savaşmak belki de en doğrusu olacaktır.
Kategori: KÖŞE YAZARLARIMIZ
Eklenme Tarihi: 27 Nisan 2012
Geçerli Tarih: 23 Haziran 2024, 10:08
Site: Likya Haber Gazetesi, Kalkan, Kaş Antalya Haberler
URL: http://www.likyahaber.net/haber/yazar.asp?yaziID=3106Aslında ben bunu çok fazla söyledim. Dinlenilmeyecek kadar değersiz olduğumu fark ederken ağlamak yerine babama, atama yakışır bir şekilde savaşmak belki de en doğrusu olacaktır.

İnsanı diğer memelilerden ayıran ‘DÜŞÜNME GÜCÜ ve UYGULAMA’ yeteneğidir.  O halde beğenilmeyen bir yönetime karşı tepki gösterilirken asıl olan kişinin kendisine karşı dürüstlüğünün ifadesi olarak tavır ve tutumundaki, yaklaşımlarımdaki değişimlerdir.

Benim ATAM bir millete egemenliğini verirken, onlara kendi kimliklerini de korumayı göstermiş tek liderdir.

Atatürk'ün Ölümünden Sonra Söylenenler

ATATÜRK İçin Ne Dediler. 

AMERİKA
 

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi
 
başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern
 
dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak
 
kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır.
 
Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin
 
doğması, yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli
 
bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk
 
halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve
 
geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini
 
daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
 

John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı)
 


Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun
 
gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.
 

Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı)
 


Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi.
 
Kendisi, Türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında
 
hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir
 
milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine
 
güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
 

General Mc ARTHUR
 


Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine
 
onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade
 
dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana
 
Avrupa' nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı
 
Mustafa Kemal olduğunu söyledi.
 

Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı
 


Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri
 
geçti.
 

Chicago Tribune
 


Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.
 

New York Times
 


İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O,
 
tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
 

Gladys Baker (Gazeteci)
 


ALMANYA
 

O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil,
 
gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir
 
kahramandı.
 

Prof. Walter L. WRIHT Jr.
 


Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu
 
zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.
 

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi
 


Almanya, ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda,
 
tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol
 
olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.
 

Berlin, Alman Ajansı
 


Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve
 
insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak
 
isteyenler Atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden
 
örnek ve kuvvet alsınlar.
 

Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi)
 


Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye' ye
 
bakılarak bu günden ölçülebilir.
 
Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle
 
birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu
 
dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir
 
ruh aşılamıştır.
 

Illustrierte Dergisi
 


O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle,
 
bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı
 
bir sahne seyrettirmektedir.
 

Herbert MELZIG
 


FRANSA
 

İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.
 

Noelle Gazetesi
 


Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken,
 
milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı
 
başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya
 
koymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir
 
örnek olmuştur.
 

Maurice BAUMANT(Profesör)
 


Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.
 

Excelsior Gazetesi
 


Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.
 

Le Jour-Echo de Paris
 


Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı
 
olan Türkler asla unutmayacaklardır.
 

Noell Roger Gazetesi
 


Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde
 
maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde
 
hiçbir şüphe aranamazdı.
 

Claude Farrer (Yazar)
 


Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa' yı titreten canlı
 
millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında
 
bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye' dir.
 

Pierre Dominique(Gazeteci)
 


Asırları asan adam !..
 

Fransa, Paris Basını
 

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların
 
tarihinde izlerini bırakacaktır.
 

Albert LEBRUN
 

Fransız Cumhurbaşkanı
 


Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam,
 
bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en
 
şerefli isim Ona verilmiştir.
 

Mercel Sauvage(Gazeteci)
 


Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir.
 
Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.
 

Gerrad Tongas(Yazar)
 


Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık
 
evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet
 
adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri
 
dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş
 
felaketinin içine sürüklemişlerdir.
 

SANERWIN Gazetesi
 


Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini
 
göstermiştir.
 

Paris-Le Temps
 


Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması' nın imzalanması
 
nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla,
 
Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının
 
Mecliste verdiği cevap:
 
Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman
 
Mustafa Kemal ve O' nun tüm askerleri burada olsalardı teker
 
teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir
 
antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.
 

Fransız Başbakanı BRIAND
 


Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan
 
olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanları
 
kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde
 
radikal bir inkilap yaptı.
 

Paris-Soir' den
 


Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli
 
yıl daha bekleyecekti.
 

Berthe Georges-Gaulis
 


O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark
 
edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok
 
uzaklardan bakmak gerekir.
 

Claude FARRER / Fransız Edibi
 


Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa
 
tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk' ün bu yöndeki
 
gayretleri sonuçsuz kalmamıştır.
 
Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu
 
gelişmenin temel öğelerinden biridir.
 

Charles De GAULLE
 


Kemal Atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek
 
itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu.
 
Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat
 
bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında
 
ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.
 
Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle
 
bir Şef' in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?
 

George BENNES
 

Vu Gazetesi
 


Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda
 
Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan
 
etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan
 
aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son
 
döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi
 
memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti.
 
Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.
 

Raymond CARTIER
 

Le Nouvelliste Gazetesi
 


İNGİLTERE
 

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri.
 
Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.
 

The Fortnightly, Londra
 


Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet
 
adamlarından birini kaybetti.
 

Spectator
 


Çağımızda hiçbir isim Atatürk' ün adı kadar büyük saygı
 
yaratmamıştır.
 

Observer
 


İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir
 
dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.
 

Sunday Times
 


O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül
 
edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve
 
başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar
 
devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.
 

Word Price
 


O, Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan
 
özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları,
 
Türkiye' nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun
 
tarihini değiştirdi.
 

Times Gazetesi
 


Savaş Türkiye' yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini
 
yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil,
 
Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardından
 
döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern
 
Türkiye'nin Ata' sına değer bir görünümden başka bir şey
 
değildir.
 

Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı
 


Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan
 
bir baştı.
 

Daily Telegraph
 


Cumhuriyet Türkiye' sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer
 
önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri
 
kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve
 
başarı.
 

The Truth Dergisi
 


O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale de bulunması,
 
müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.
 

Alan Moorehead (Yazar)
 


Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış
 
olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir.
 
Kendisi için, bugünkü Avrupa' nın en güçlü Devlet Adamıdır
 
diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en
 
cesur ve orijinalidir.
 

Herbert Sideabotham (Yazar)
 


Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp
 
birdenbire harekete geçmek iktidarı, O' nun eşsiz otoritesinin
 
başlıca kaynaklarından biridir.
 

Grace Ellison (Gazeteci)
 


AFGANİSTAN
 

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri
 
için de en büyük önderdi.
 

Emanullah HAN
 

Afgan Kralı
 


ARNAVUTLUK
 

Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı
 
olan eşsiz şefini kaybetmiştir.
 

Stipsi Gazetesi
 


AVUSTURYA
 

Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.
 

Neue Freie Presse, Viyana
 


Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini
 
bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.
 

Avusturyalı Heykelci KRIPPEL
 


BELÇİKA
 

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.
 

Kopenhag-Nasyonal Tidende
 


Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek
 
devlet adamı Atatürk' tür.
 

Libre Belgique gazetesi
 


BULGARİSTAN
 

Hiçbir memleket, yeni Türkiye' nin Ata' sı tarafından başarılan
 
kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine
 
erişmemiştir.
 

Bulgar Dness Gazetesi
 


ÇİN
 

Mustafa Kemal yeni Türkiye' nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir
 
toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz
 
kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi
 
kendine inandırmıştır.
 

Ma Shao-Cheng (Yazar)
 


DANİMARKA
 

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O,
 
yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.
 

National Tidence Gazetesi
 


FİNLANDİYA
 

Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası
 
dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.
 

Hufvud Stadbladet Gazetesi
 


HİNDİSTAN
 

Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.
 

Star of India
 


Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna
 
savaşan bütün milletlerin önderiydi. O' nun direktifleri
 
altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan
 
yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.
 

Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı
 


İRAN
 

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli
 
bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca
 
milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
 

Tahran Gazetesi
 


Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla
 
kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı
 
olmuştur.
 

Iran Gazetesi
 


İSRAİL
 

Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini
 
kaybetti.
 

Palestine Post
 


Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından
 
önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete
 
nasip olmayan cesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur.
 

Ben Gurion İsrail Başbakanı
 


İSVEÇ
 

O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O' nun sayesinde Türkler,
 
O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek
 
yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.
 

Nya Dagligt Gazetesi
 


İSVİÇRE
 

Türkiye' yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam' ını başımı en
 
derin hürmetle eğerek selamlarım.
 

Profesör MORRF
 


Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha
 
göremeyeceği bir dahi idi.
 

Profesör SEKRETAN
 


İTALYA
 

Hayatının sonuna kadar milleti' nin mutlak güveni ile kurduğu
 
devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi
 
görülmemiş bir karakter örneğidir.
 

C.C.SFORZA
 


Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile
 
hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda
 
memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir
 
siyasi zafer kazandırdı.
 

F.Perrone Di San Martino (Yazar)
 


Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu' nun gelişmesine birinci
 
derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet
 
kaybolmuştur.
 

Tribuna Gazetesi
 


JAPONYA
 

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet
 
adamı olarak daha büyük.
 

Japon Times
 


Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.
 

The Japon Chronicle
 


LÜBNAN
 

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin
 
başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında
 
yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.
 

KERAMA
 

Lübnan Başbakanı
 


Kelimenin tam anlamıyle bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk,
 
dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.
 

Loryan Gazetesi
 


Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O,
 
bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
 

Ennehar Gazetesi
 


Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin
 
gidişini değiştirmiştir.
 

An Nahar
 


MACARİSTAN
 

Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi
 
gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur.
 

Esti Ujsag.Macar.
 


Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile
 
yoksul düşmüştür.
 

Pester lioyd Gazetesi
 


Türkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramağa
 
çıkmış çalışkan arı' lara benzetiyorum. Nasıl arı' lar beylerinin
 
etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün
 
büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.
 

Prof. M. Zaajti Franes
 


MISIR
 

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.
 

Egyptian Gazete
 


NORVEÇ
 

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri
 
olarak kalacaktır.
 

Le Morgen Bladet Gazetesi
 


PAKİSTAN
 

Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri
 
değildir. Biz Pakistan'da, Onu geçmiş bütün çağların en
 
büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha,
 
doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.
 

Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı
 


Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O' nun bakışı ile
 
cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.
 

İkbal (Şair)
 


POLANYA
 

O' nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete
 
geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.
 

Gazeta Polska
 


ROMANYA
 

Atatürk, tarihte teşkilatcı bir dahi, bir milletin harikalar
 
yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak
 
kalacaktır.
 

Independance Romaine Gazetesi
 

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran,
 
kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en
 
birincisidir.
 

Timpul Gazetesi
 


RUSYA
 

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi
 
herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli
 
bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni
 
milli yapısını yaratmıştır.
 

Sovyet Başbakanı Kalinin
 


SURİYE
 

Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet
 
gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden
 
bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan,
 
eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...
 

Elifba Gazetesi
 


Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir.
 
Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaç
 
yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.
 

El Tekaddum Gazetesi
 


YUGOSLAVYA
 

Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun
 
faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.
 

Branko Aczemovic (Elçi)
 


Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini
 
hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin
 
zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne
 
getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur.
 

Politika Gazetesi
 


YUNANİSTAN
 

Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama,
 
malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.
 

Katimerini